TaitoData tehostaa yrityksesi liiketoimintaa

Kun yrityksen tietotekniset laitteet ovat tarkoituksenmukaisia ja toimivat ongelmitta, liiketoimintakin sujuu paremmin!

Esimerkkejä TaitoDatan kartoitus- ja huoltopalveluista:

  • Kartoitamme yrityksesi tietoteknisen laitteiston tarpeen, kunnon ja toimivuuden.
  • Selvitämme, miten yrityksesi olemassa olevaa laitteistoa voidaan hyödyntää paremmin ja miltä osin sitä on syytä uusia.
  • Autamme laitehankintojen tekemisessä, asennuksissa, käyttöönotoissa, synkronoinneissa ja työelämän välttämättömien työkalujen ohjelmointiprosesseissa.
  • Huollot suoritamme joko paikan päällä yrityksessäsi tai noudamme laitteesi huollettavaksi.