Valikko Sulje

Ammattiliitto Pro levittää muunneltua totuutta ja jatkaa lakkoilijoiden ostamista

Ammattiliitto Pro on tänään aloittanut yhdeksännen lakkonsa Suomen KotiDatassa. Pro väittää,
että KotiData olisi joulukuisten yt-neuvottelujen jälkeen ”heikentämässä työsuhteen ehtoja”.
Pron väite on täysin väärä ja faktoiltaan virheellinen. Irtisanomisen vaihtoehtona on tarjottu
samaa tai samankaltaista työtä. Työsopimusten ehdot pysyvät ennallaan tai jopa paranevat.

– Ainoita muutoksia ovat olleet parannus tuntipalkkaan, korotukset keskimääräisiin
viikkotuntimääriin sekä työalueen laajennus tai muutos. Mitkään muut asiat eivät ole
muuttuneet, korostaa operatiivinen johtaja Minna Lassila.

– Ongelmaksi on muodostunut yksinkertaisesti se, että meillä ei ole keskusteluyhteyttä näihin
kahdeksaan työntekijään, joita tämä tilanne koskee. Yhteydenpitoa on käyty vain sähköpostin
välityksellä, emmekä näin ollen ole päässeet varmistamaan sitä, että asiat olisi varmasti
ymmärretty oikein.

– Olen todella huolissani ja harmissani siitä, ettemme saa työntekijöitä tapaamiseen tai edes
puhelinpalaveriin. Jokaiseen viestiimme reagoidaan identtisillä vastauksilla, jotka on laatinut
jokin ulkopuolinen taho.

Lakkoileva henkilöstö eli noin kolmasosa työntekijöistä vaatii asiantuntijan palkkaa, jonka he
toivovat perustuvan ICT-alan työehtosopimukseen. Työtuomioistuin on kuitenkin vahvistanut,
että KotiDatan toimiala on kaupan alan toimintaa. Niinpä KotiData noudattaa kaupan alan
työehtosopimusta. Työt ovat kuluttajien uudenlaisen digiarjen laitteiden myyntiä ja niiden
käytössä auttamista.
Lakko jatkuu, koska Pro maksaa reilua korvausta lakkoilijoille. Pro on panostanut lakkoon jo yli
200 000 euroa .

– Työtehtävämme tällä hetkellä ovat monilla paikkakunnilla vain osa-aikaisia, joten emme pysty
kilpailemaan Pron lakkoavustusten kanssa. Jos vaihtoehtona on jokaiselta lakkopäivältä 140
euron korvaus, ei osa-aikainen työnteko houkuttele, Lassila tiivistää.
KotiDatan toiveena on päästä jatkamaan arkityötä raskaiden yt-neuvotteluiden jälkeen.

– Mitä nopeammin pääsemme palaamaan arkeen ja parantamaan entisestään toimintaamme
kaupan alalla, sitä nopeammin saamme työntekijöillemme enemmän työtunteja.

Lisätiedot:
Minna Lassila
Operatiivinen johtaja
puh 0400 504 622