Valikko Sulje

KotiData aloittaa 15 henkilöä koskevat yt-neuvottelut

KotiData on ilmoittanut henkilöstölleen 3.12.2020 käynnistävänsä yt-neuvottelut. Neuvottelut johtuvat tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Neuvottelut koskevat enintään 15 työntekijää. Neuvottelujen piirissä on osa Telia-kauppojen toimipisteissä työskentelevästä KotiDatan henkilöstöstä ja osa lähituen henkilöstöstä eri paikkakunnilla. Neuvottelut kestävät vähintään 14 päivää.

Yt-neuvottelut käynnistetään, koska yhtiö joutuu mukauttamaan toimintaansa vastaamaan muuttuneita asiakastarpeita ja tarjolla olevan työn määrää sekä parantamaan yhtiön heikentynyttä kannattavuutta.

Kuluva vuosi on ollut poikkeuksellinen lähes kaikille yhtiöille, ja KotiDatassa oman lisänsä tähän ovat tuoneet yhtiön sisäiset jännitteet ja niihin liittyvät tapahtumat kuten toistuvat lakot. Nämä ovat osaltaan johtaneet vaikeuksiin asiakkaiden palvelemisessa.

KotiData ei ole pystynyt tuottamaan sovittua palvelua asiakkaalleen Telialle. Niinpä KotiData on saanut Telialta tiedon, jonka mukaan Telia on aikeissa päättää yhteistyön kolmessa Helppi-palvelupisteessä ja lisäksi yhdentoista muun Helppi-palvelupisteen avaamista ei edistetä. Tämän vuoksi KotiData joutuu harkitsemaan näissä toimipisteissä työskentelevään henkilöstöönsä kohdistuvia irtisanomis-, osa-aikaistamis- ja lomautustoimia tuotannollisten ja taloudellisten syiden perusteella.

Edellä kerrotun lisäksi myös KotiDatan rahoitusasema on epävarma. Tämä aiheuttaa ilmeisen uhan yhtiön nykymuotoiselle jatkamiselle. Tämän vuoksi yhtiö suunnittelee mahdollista lähituen toiminnan tehostamista ja mahdollista alueiden ja työskentelytapojen uudelleenjärjestelyä, joka voi osaltaan johtaa irtisanomisiin ja lomautuksiin. Kaikkien näiden suunniteltujen toimien keskeisimpänä tavoitteena on huolehtia siitä, että yhtiön toimintaedellytykset olisi turvattu myös tulevaisuudessa.

Yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa enimmillään 15 työntekijän lomauttamiseen toistaiseksi. Työnantaja saattaa kuitenkin päätyä myös irtisanomisiin tai osa-aikaistamisiin taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Mahdollisten irtisanomisten tai osa-aikaistamisten enimmäismäärä on yhdeksän henkeä. Jos osa neuvottelujen piirissä olevista työntekijöistä irtisanottaisiin, tämä vähentää vastaavasti lomautusten lukumäärää.

Lisätiedot:
Minna Lassila, Suomen Kotidata Oy
Operatiivinen johtaja
puh 0400 504 622